Reference prováděných stavebních prací

Zde je celkový seznam referencí, které jsme zatím připravili na web. Samozřejmě je toho mnohem více, ale nemá smysl se u některých věcí stále opakovat. Třeba na položení sítí není až tak moc zajímavého. Naopak např. stavby z kamene sem dáváme všechny.

Reference prováděných prací - stavby, zednické práce, sádrokartony

Výstavba zahradního jezírka pro ryby

Položení a zásyp kanalizace ze dvora před dům

Výstavba základů zahradního skleníku včetně vyvýšených záhonů

Terasa z betonové palisády včetně vybetonování desky

Výstavba opěrné zdi ze svahovek

Výstavba kamenné opěrné zdi kolem sklepa

Kompletní rekonstrukce patra ONV

Krbová obestavba teplovzdušná s akumulační vyzdívkou

Schodiště do sklepa domu ze ztraceného bednění

Výstavba nového komína

Stavba krbu včetně obestaby a poliček v zahradním domku

Bednění, armování a betonáž šíkmého stropu na vchodem

Patky pro mobilní dům

Výkop základů sklepa a šalování, následně betonáž

Zašalování a vybetonování schodů do technické místnosti

Šalování a vybetonování opěrné zídky

Stavba základu pro kamenou zed

Montáž a položení do spádu deštové kanalizace

Zahradnické práce, hodinový manžel, sečení zahrad

Výsadba kanadských borůvek do kyselé půdy

Výsadba zakrslých jehličnanů, zakrytí textílií a zasypání štěpkou

Přídlažba - travní lem v zahradě a kolem stromků

Desky z borovicového dřeva jako dvířka na kompost

Průnik ze studny do domu

Vyvýšené záhony ve skleníku z betonu

Výroba dřevěných poklopů

Sečení zahrady ve Starém Městě

Pokládka zatravňovacích koberců a veškeré práce s tím spojené

Pokládka dlažby v zahradě do písku

Příprava konstrukce pro palubkový strop

Betonové dekorační stěrky

Betonová stěrka kolem vstupních dvěří

Natažení nosného sloupu do betonové stěrky - šedé

Tepelné izolace

Tepelná izolace nádrže na teplou vodu

Zateplení domu a obklad soklu

Kovové konstrukce na míru a svařování

Kovová konstrukce jako zásobník dřeva